Onze diensten 

 

U bent bij ons welkom voor alle juridische aangelegenheden waaronder een advies, bijstand in een procedure, een invordering of een uitvoering, ... 


Praktische en vlotte afhandeling van dossiers betreffende:
- echtscheiding en alimentatie
- verblijf van kinderen
- aanneming en bouwrecht
- incasso en faillissementen
- wapens en jacht
- huurgeschillen
- contractenrecht
- schade-aanspraken
- strafprocedures
- verkeersinbreuken en verkeersongevallen
- burenhinder
- collectieve schuldenregelingen
- erfdienstbaarheden
- ....

 

et op: een eerste consultatie is niet kosteloos. De kostprijs bedraagt 60 euro exclusief BTW.

De inhoudelijke behandeling van dossier wordt aangerekend aan een uurtarief. In principe werkt dit kantoor aan een standaard uurtarief van 120 euro per uur (excl. BTW).  Alle tarieven en kosten worden bij aanvang van het dossier met u besproken. U kunt op elk moment een overzicht vragen van de geleverde prestaties of een tussentijdse afrekening. Betaalbare juridische bijstand is een prioriteit.

Wanneer u voldoet aan bepaalde voorwaarden, kunt u aanspraak maken op proDeo-rechtsbijstand. Dit kantoor behandelt geen proDeo-dossiers maar bij een eerste afspraak overloop ik wel samen met u of u aan de voorwaarden voldoet en help u verder bij de aanvraag.


visitekaartje
Schermafbeelding 2023-03-07 121130
paneel
toga
cof_377915_cm-a
gallery5


 
E-mailen
Bellen
Map
Info