Advocatenkantoor

Stephanie Peeters

Een gepaste oplossing voor elk probleem.

Blog

Blog

De kunst van het protesteren

Geplaatst op 2 april, 2015 om 15:10

Indien u als handelaar een factuur ontvangt waar u het niet (geheel) mee eens bent, dient u onmiddellijk actie te ondernemen en dient u deze factuur te protesteren.

Bij het protesteren van een factuur dient u rekening te houden met de volgende vereisten:

- Tijdig protest, dit betekent zo spoedig mogelijk na het ontvangen van de factuur

 

- Schriftelijk protest, en dit om redenen van bewijsvoering nadien.

U kunt een protestschrijven best aangetekend verzenden. Zo heeft u niet enkel het bewijs van ontvangst van het schrijven door de tegenpartij, doch ook het bewijs van de postdatum.

 

- Gemotiveerd protest, dit betekent dat u in uw schrijven de redenen dient aan te geven waarom u het niet eens bent met de factuur. Werden zaken gefactureerd die niet geleverd werden of stemt de aangerekende prijs niet overeen met de gemaakte afspraken?

Wat indien u, als handelaar, een betwiste factuur niet protesteert of niet binnen korte termijn na ontvangst?

Bij gebreke aan een tijdig protest van de factuur, wordt de niet-geprotesteerde factuur als aanvaard beschouwd.

U zult de factuur dan later niet meer kunnen betwisten.

De verplichting voor handelaars om tijdig protest te uiten, geldt niet enkel voor facturen waar men het niet eens mee is, doch ook voor ieder ander document dat niet correct is. Denk aan onterecht ontvangen aanmaningen tot betalen.

 

Categorie├źn: Geen