Advocatenkantoor

Stephanie Peeters

Een gepaste oplossing voor elk probleem.

Blog

Blog

overzicht:  volledig / samenvatting

Nieuwe inkomensgrenzen voor proDeo-bijstand sinds 01.09.2019

Geplaatst op 6 september, 2019 om 2:45

De inkomensgrenzen die van toepassing zijn om te beoordelen of u al dan niet recht heeft op proDeo bijstand van een raadsman, werden op 1 september 2019  aangepast. 

De nieuwe inkomensgrenzen zijn als volgt: 


 

"Alleenstaand

volledige kosteloosheid max. € 1.026 netto/maand

gedeeltelijke kosteloosheid tus...

Lees de volledige post »

Nieuwe inkomstengrenzen voor proDeo-bijstand sedert 01.09.2016

Geplaatst op 9 februari, 2017 om 9:50

Vanaf 01.09.2016 gelden nieuwe inkomstengrenzen om na te gaan of u al dan niet aanspraak kunt maken op proDeo-rechtsbijstand.

De nieuwe grenzen zijn als volgt:


Voor alleenstaanden:

- maximum 953 euro netto per maand voor volledige kosteloosheid

- tussen 953 euro en 1.224 euro netto per maand voor gedeeltelijke kosteloosheid


Voor gehuwden/samenwonenden/alleenstaanden met personen ten laste:

- maximum 1.224 euro netto gezinsinkomen p...

Lees de volledige post »

Verhoogde opdeciemen sedert 01.01.2017

Geplaatst op 9 februari, 2017 om 9:45

Onze Belgische wetgeving is vaak oud. Zo dateert het Strafwetboek van 1867 en de Wegverkeerswet van 1968.

Om de geldboetes opgenomen in deze wetten actueel te houden, werd geopteerd om te werken met een systeem van opdeciemen.

De geldboetes zoals vermeld in de wetten, dienen vermenigvuldigd te worden met een bepaalde factor. Op die manier komt men tot de effectief te betalen geldboete.

In de periode 2012 – 2016 was deze factor 6.

Alle geldboetes werden dan ook...

Lees de volledige post »

De kunst van het protesteren

Geplaatst op 2 april, 2015 om 15:10

Indien u als handelaar een factuur ontvangt waar u het niet (geheel) mee eens bent, dient u onmiddellijk actie te ondernemen en dient u deze factuur te protesteren.

Bij het protesteren van een factuur dient u rekening te houden met de volgende vereisten:

- Tijdig protest, dit betekent zo spoedig mogelijk na het ontvangen van de factuur

 

- Schriftelijk protest, en dit om rede...

Lees de volledige post »

Inkomensgrenzen voor proDeo-rechtsbijstand

Geplaatst op 2 april, 2015 om 15:00

Indien uw gezinsinkomen onder een bepaalde inkomensgrens ligt, kunt u aanspraak maken op proDeo-rechtsbijstand. 

Deze inkomensgrenzen werden vanaf 01.09.2014 vastgelegd als volgt:

Alleenstaand

volledige kosteloosheid

maximum € 944,00 netto/maand

gedeeltelijke kosteloosheid 

tussen € 944,00 en € 1.213,00 netto/maand

Gehuwd, samenwon...

Lees de volledige post »

De wettelijke intrestvoet

Geplaatst op 2 april, 2015 om 14:45

De wettelijke interestvoet is van toepassing in burgerlijke zaken en in handelszaken, dit betekent in de relatie tussen natuurlijke personen of rechtspersonen en tussen handelaars en natuurlijke personen/particulieren.

De intrestvoet wordt jaarlijks bij wet vastgelegd.

Voor het jaar 2015 werd de wettelijke intrestvoet vastgelegd op 2,5%.  

Overzicht van de wettelijke intrestvoeten:

 

 

  • van 01.07.1970 tot 31.10.1974: 6,50 %
  • van 0...
Lees de volledige post »

Rss_feed