Advocatenkantoor

Stephanie Peeters

Een gepaste oplossing voor elk probleem.

Stephanie Peeters, geboren en getogen in de Voerstreek, begon in 2006 aan haar rechtenstudie aan de Katholieke Universiteit van Leuven.


In 2011 behaalde zij, met onderscheiding, het diploma van Master in de Rechten.


In september 2011 trad Stephanie Peeters toe tot de balie van Tongeren waar zij haar carrière aanvatte bij advocatenkantoor Janssen.

In 2013 opende zij een bijkantoor in haar geboortestreek. Een samenwerking met het OCMW van Voeren zorgt ervoor dat zij haar streekgenoten in raad en daad kan bijstaan in moeilijke tijden.


In de periode maart 2016 - mei 2017 vervoegde zij Advocatenassociatie Driessen Vanhove & Dierckxsens te As.


Thans werkt zij bij het kantoor Lijnrecht in Tongeren waar zij de mogelijkheid heeft om haar kennis van het bouw- en handelsrecht verder uit te diepen. Zij combineert met veel enthousiasme haar werk in Tongeren en Voeren.  

Waarom voor Advocatenkantoor Stephanie Peeters kiezen?

Praktische en vlotte afhandeling van dossiers betreffende:

- echtscheiding en alimentatie

- verblijf van kinderen

- aanneming en bouwrecht

- incasso en faillissementen

- wapens en jacht

- huurgeschillen

- contractenrecht

- schade-aanspraken

- strafprocedures

- verkeersinbreuken en verkeersongevallen

- burenhinder

- collectieve schuldenregelingen

- erfdienstbaarheden

- ....